Leasing urządzeń do biura

Sprzęt biurowy

Oferta ta tyczy się raczej bardzo dużych firm, które chcą wyposażyć duże biuro lub nawet kilka biur. Dlatego głównym klientem korzystającym z leasingu urządzeń biurowych są korporacje. Jest to dla nich świetna oferta, bo pozwala na wymianę sprzętu co okres trzech, czterech lat. Dzięki temu pracownicy przez cały czas korzystają z dobrego, szybkiego i bezproblemowego sprzętu pozwalającego na obsługę najnowszych programów i płynną pracę. Leasing urządzeń oferuje właśnie takie rozwiązanie. Co więcej, firmy leasingowe przez cały czas starają się wprowadzać nowe udogodnienia i dodatki do ofert, które mogą przyciągnąć jeszcze więcej klientów. Dlatego też coraz bardziej popularne staje się leasingowanie sprzętu biurowego, w cenę którego wliczona jest jego obsługa techniczna i rozwiązywanie problemów.

Jak działa leasing urządzeń

Opiszmy proces prowadzący do podpisania umowy na leasing urządzeń dla każdego właściciela firmy, a nie tylko dla korporacji. Po pierwsze, firma, która chce wzbogacić się o nowy sprzęt musi spełnić szereg warunków. Najważniejsze jest jednak to, aby firma nie miała żadnych obciążających kredytów, leasingów oraz by nie zalegała z opłatami do ZUS i Urzędu Skarbowego. Oprócz tego firma musi na siebie zarabiać, co jest zrozumiałe. Firmy leasingowe nie podpiszą umowy z klientem, którego firma ledwo utrzymuje się na powierzchni. Warto pamiętać również o tym, że zwykle klienci mogą liczyć na lepsze warunki, gdy dodatkowo znajdą poręczyciela, który złoży swój podpis w umowie i w razie niemożliwości spłaty zobowiązania leasingowego przez klienta, przejmie ten obowiązek.

Spłaty i wykup

Zakładając, że klient wybrał leasing urządzeń operacyjny, musi pamiętać o tym, że nie będzie właścicielem leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingowej i leasing urządzeńjeśli nie zdecyduje się na opłatę kwoty wykupu, to po zakończeniu umowy ten środek trwały zostanie mu odebrany. Oprócz tego, musi opłacać raty leasingowe za urządzenia, na które podpisał umowę. Leasing urządzeń operacyjny charakteryzuje także korzystna dla mniejszych firm forma spłaty podatku VAT. W tym wypadku klient będzie musiał płacić VAT od każdej raty leasingowej, będą to więc małe kwoty, które w żaden sposób nie będą obciążały przedsiębiorstwa.