Leasing umową obustronną – cywilnoprawną

Wytyczne umowy leasingowej

Umowa leasingu to umowa dobrowolna. Najchętniej brana przez przedsiębiorców, dla których duże znaczenie ma pozyskanie środków trwałych, dzięki którym mogą zarabiać. Umowa leasingu sporządzana jest przez firmy leasingowe na leasing urządzeń, maszyn i innych środków trwałych, ale możemy sprawdzić w sieci co znajduje się w takie umowie zanim ją podpiszemy. Najchętniej udzielany leasing to leasing finansowy i operacyjny. Umowa leasingowa skierowana jest także do konsumenta, mamy wtedy do czynienia z leasingiem prywatnym. Każda umowa leasingowa jest sporządzana w sposób bardzo indywidualny. Elastyczność jest cechą wyróżniającą umowę leasingu spośród innych umów kredytowych.

Strony leasingu

Umowa leasingowa nazywa strony leasingu. W leasingu występują najczęściej dwie strony – to znaczy leasingobiorca i leasingodawca. Umowa także wskazuje, kto może korzystać z przedmiotu leasingowanego na mocy umowy o leasing urządzeń, maszyn itd. Jeżeli wnioskodawca musi dzielić przedmiot leasingu, na przykład auto z innymi ludźmi powinien poprosić o uwzględnienie osób trzecich w takiej umowie, żeby uniknąć dodatkowego obciążenia finansowego wynikającego z karnych odsetek za niewłaściwe użytkowanie przedmiotu, albo użytkowanie go przez osoby nieupoważnione. W umowach leasingowych występuje także zbywca czyli osoba od której leasingodawca (firma leasingowa) nabywa środek trwały do jego późniejszego przekazania na mocy umowy leasingowej leasingobiorcy, a więc klientowi leasingowemu, który prowadzi działalność gospodarczą. Trzeba tutaj także wspomnieć o tym, że klient jest zobowiązany do tego, aby ubezpieczyć w pełnym pakiecie leasingowany środek trwały u ubezpieczyciela wskazanego przez firmę leasingową.

Czas spłaty

Umowa leasingowa to umowa terminowa. Środek trwały, nabyty na podstawie umowy na leasing urządzeń lub innych środków trwałych oraz nieruchomości jest spłacany w ratach. leasing urządzeńSpłata może być dokonana przed zakończeniem umowy. Może dojść do wykupu maszyny czy urządzenia, może być także przeniesienie własności z osoby, która dotychczas spłacała leasing na inną osobę. Umowa leasingowa traktuje również o tym jak należy użytkowania dany przedmiot. Zawiera również ubezpieczenie, które w wielu przypadkach jest bardzo ważnym elementem umowy, zabezpiecza nam spłaty i ewentualny wykup środka trwałego na wypadek naszej śmierci czy też niezdolności do pracy. To ważne odciążenie dla naszych najbliższych.

Leasing urządzeń do biura

Sprzęt biurowy

Oferta ta tyczy się raczej bardzo dużych firm, które chcą wyposażyć duże biuro lub nawet kilka biur. Dlatego głównym klientem korzystającym z leasingu urządzeń biurowych są korporacje. Jest to dla nich świetna oferta, bo pozwala na wymianę sprzętu co okres trzech, czterech lat. Dzięki temu pracownicy przez cały czas korzystają z dobrego, szybkiego i bezproblemowego sprzętu pozwalającego na obsługę najnowszych programów i płynną pracę. Leasing urządzeń oferuje właśnie takie rozwiązanie. Co więcej, firmy leasingowe przez cały czas starają się wprowadzać nowe udogodnienia i dodatki do ofert, które mogą przyciągnąć jeszcze więcej klientów. Dlatego też coraz bardziej popularne staje się leasingowanie sprzętu biurowego, w cenę którego wliczona jest jego obsługa techniczna i rozwiązywanie problemów.

Jak działa leasing urządzeń

Opiszmy proces prowadzący do podpisania umowy na leasing urządzeń dla każdego właściciela firmy, a nie tylko dla korporacji. Po pierwsze, firma, która chce wzbogacić się o nowy sprzęt musi spełnić szereg warunków. Najważniejsze jest jednak to, aby firma nie miała żadnych obciążających kredytów, leasingów oraz by nie zalegała z opłatami do ZUS i Urzędu Skarbowego. Oprócz tego firma musi na siebie zarabiać, co jest zrozumiałe. Firmy leasingowe nie podpiszą umowy z klientem, którego firma ledwo utrzymuje się na powierzchni. Warto pamiętać również o tym, że zwykle klienci mogą liczyć na lepsze warunki, gdy dodatkowo znajdą poręczyciela, który złoży swój podpis w umowie i w razie niemożliwości spłaty zobowiązania leasingowego przez klienta, przejmie ten obowiązek.

Spłaty i wykup

Zakładając, że klient wybrał leasing urządzeń operacyjny, musi pamiętać o tym, że nie będzie właścicielem leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingowej i leasing urządzeńjeśli nie zdecyduje się na opłatę kwoty wykupu, to po zakończeniu umowy ten środek trwały zostanie mu odebrany. Oprócz tego, musi opłacać raty leasingowe za urządzenia, na które podpisał umowę. Leasing urządzeń operacyjny charakteryzuje także korzystna dla mniejszych firm forma spłaty podatku VAT. W tym wypadku klient będzie musiał płacić VAT od każdej raty leasingowej, będą to więc małe kwoty, które w żaden sposób nie będą obciążały przedsiębiorstwa.