Zasilanie przedsiębiorstwa poprzez leasing

Leasing ma wiele twarzy

Kupując środki trwałe poprzez leasing decydujemy się na raty i ich spłatę przez określony czas. Propozycje leasingowe, które wychodzą ze strony leasingodawcy to leasing finansowy i operacyjny, który finalizuje nasze transakcje leasingowo-finansowe, na mocy obowiązującego prawa cywilnego. Umowa zawiera pisemną regulację wzajemnych zobowiązań.

Leasing to nie to samo co kredyt

Leasing finansowy to forma finansowania, która swoją treścią najbardziej przypomina kredyt, jednak finansowanie jest bezgotówkowe, czyli takie, które obejmuje przedmioty, urządzenia, nieruchomości i grunty. Czego nie obejmuje? – Praw autorskich i papierów wartościowych. W leasingu finansowym koszt amortyzacji środka to koszt leasingobiorcy. Ponieważ środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. I to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, czyli tym bardziej popularnym. Mówiąc o tym rodzaju leasingu nie można nie wspomnieć o tym, że brak tu kwoty wykupu po zakończonej umowie leasingowej i w tym przypadku w jej trakcie leasingobiorca musi zamortyzować całość środka trwałego i po umowie staje się jego jedynym właścicielem bez dodatkowych kosztów.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Leasing operacyjny to forma finansowania, która podobnie jak finansowy dotyczy przedmiotów, maszyn i urządzeń. Może być to leasing, który bierzemy na samochód, leasing którym „finansujemy” wynajęcie biura, albo innej nieruchomości. W leasingu operacyjnym leasing co musisz wiedziecprzedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to właśnie na nim spoczywa pokrywanie kosztów amortyzacji tego przedmiotu, środka trwałego. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co przedsiębiorca może wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są to raty leasingowe, opłata wstępna. To także duża różnica w porównaniu z leasingiem finansowym gdzie w koszty wpisuje się amortyzację, część odsetkową rat leasingowych.

Leasing umowa z odstąpieniem

Umowa leasing, musi swoją treścią wyraźnie wskazywać, która ze stron jest obciążona amortyzacją, jak długo środek trwały będzie spłacany, czy istnieje możliwość wykupienia środka po tym jak zostaną spłacone raty i czy będzie istniała inna możliwość – przekazanie praw co do własności innej osobie, to znaczy temu, kogo wskazuje dotychczasowy płatnik rat leasingowych.

Leasing finansowy dla przedsiębiorców

Leasing finansowy coraz chętniej wybierany

Mimo tego, że w 2015 roku więcej klientów przekonało się do leasingu finansowego niż w roku 2014 to i tak w porównaniu do chętnych na leasing operacyjny, jest to niski procent. Winić za to można wiele czynników. Pierwszym jest na pewno brak promocji. Drugim, fakt, że wielu klientów leasingowych nie rozważa nawet leasingu finansowego, gdy szukają sposobów finansowania. To spowodowane jest w dużej mierze pierwszą przyczyną. Ostatnią rzeczą jest to, że warunki leasingu finansowego dla części przedsiębiorców mogą okazać się nie tak atrakcyjne, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego. Oczywiście, każdy sam musi sprawdzić, czy dla jego firmy leasing finansowy będzie dobrym rozwiązaniem. Najlepszym sposobem na zrobienie takiej analizy, jest zestawienie obu form leasingu z własną firmą oraz z tym, jak chcemy leasingować i czy leasingowany przedmiot ma po zakończeniu umowy pozostać w firmie, czy może klientowi leasingowemu na tym kompletnie nie zależy.

Co więc wybrać

Jeśli zaliczamy się do klientów, którzy chcą po skończeniu umowy na leasing finansowy czy operacyjny zostać właścicielami leasingowanych przedmiotów to z pewnością leasing finansowy jest jeszcze bardziej wart przeanalizowania. Szczególnie, że w tym przypadku mamy nieco większą swobodę, ponieważ samodzielnie dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. A to oznacza, że to do majątku firmy wpisany zostaje leasingowany przedmiot. W leasingu operacyjnym pozostaje on w majątku firmy leasingowej i to ona amortyzuje środek trwały z rat. Jeśli chcemy więc szybciej spłacić leasing finansowy to leasing finansowymożna skorzystać z jednorazowej amortyzacji przed podpisaniem umowy, co pozwoli na bardzo duże obniżenie podatku dochodowego na koniec roku obrotowego firmy. Oczywiście największe różnice są w tym, co wpisuje się w koszty uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o leasing finansowy to będą to przede wszystkim opłaty amortyzacyjne, a także odsetkowa część raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca będzie mógł odpisać całość rat leasingowych oraz opłatę wstępną. Oczywiście nie trzeba tłumaczyć, dlaczego leasing finansowy kładzie na klienta obowiązek spłaty całej kwoty leasingowej.

Co można leasingować – leasing finansowy

Krótki opis leasingu

Jest on alternatywą dla leasingu operacyjnego. Oczywiście nie jest nawet w połowie tak popularny jak leasing operacyjny. Średnio dopiero co czwarta umowa leasingowa zawierana jest na leasing finansowy. W ostatnich latach widać jednak tendencję wzrostową mimo tego, że firmy leasingowe raczej nie przeznaczają funduszy na promocję tej formy leasingowania. Opiszmy więc cechy charakterystyczne tego rozwiązania. Po pierwsze, w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się tylko część odsetkową rat leasingowych wraz z amortyzacją. To bardzo ważne, ponieważ już stąd można domyślić się, że w tym leasingu to my będziemy właścicielami środka trwałego w trakcie trwania umowy. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest to, że klient musi zamortyzować całą wartość środka trwałego. Wiadomo, raty będą nieco wyższe, jednak po zakończeniu umowy na leasing finansowy nie będzie konieczności płacenia kwoty wykupu by zatrzymać na stałe dotychczasowo leasingowany środek trwały. Zostanie on przekazany bez żadnych opłat.

Co można leasingować

Leasingować można wszystko, począwszy od pojazdów osobowych, ciężarowych, specjalistycznych, przez maszyny i urządzenia z najróżniejszych dziedzin gospodarczych, aż po nieruchomości. I szczególnie w tym ostatnim przypadku leasing finansowy jest korzystny. Jeśli ktoś planowałby leasing operacyjny na grunt z budynkiem, leasing finansowyto na budynek mógłby podpisać umowę na leasing operacyjny, jednak na grunt można jedynie podpisywać umowy leasingu finansowego. Dlatego też dużo lepszym rozwiązaniem jest podpisanie jednej umowy na leasing finansowy na budynki i grunt. Jeśli chodzi o samochody w leasingu finansowym to podpisują je zarówno najmniejsze firmy, jak i te olbrzymie korporacje. Oczywiście dla takich osób najlepszym rozwiązaniem jest właśnie ten wybór z najróżniejszych przyczyn. Jedną z nich może być możliwość jednorazowej amortyzacji, która bardzo obniża podatek dochodowy na koniec roku obrotowego. Oczywiście firmy nie mogą tego zrobić ot tak, kiedy im się tylko podoba. Mogą to zrobić tylko nowe firmy, które dodatkowo otrzymały pozwolenie. Jeśli ktoś jest zainteresowany to należy poczytać dokładniej o jednorazowej amortyzacji. Trzeba jednak pamiętać, że do wykonania tego zabiegu konieczna jest umowa na leasing finansowy.

Nie skreślaj leasingu finansowego

Obniżenie podatku dochodowego

Nie tylko leasing operacyjny pozwala na obniżenie podatku dochodowego przez wpisanie do kosztów rat leasingowych i opłaty wstępnej. Co prawda, w leasingu finansowym tych opłat nie możemy wpisać. Jeśli właśnie na to rozwiązanie się zdecydujemy to podatek dochodowy firmy obniżymy przez wpisanie do kosztów odsetkowej raty leasingowej i odpisów amortyzacyjnych. Co prawda odsetki ratalne nie są dużymi kwotami, jeśli porównamy je z całymi ratami, które możemy odpisać w amortyzacyjnym. Z drugiej jednak strony, leasing finansowy, ma ten niewątpliwy plus, że klient leasingowy może samodzielnie amortyzować środek trwały, dzięki czemu w jakimś stopniu ma kontrolę nad opłatami i, w zależności od tego, jak sformułowana jest umowa, jednego miesiąca może więcej odpisać, drugiego mniej, jednak musi odpisać określony procent rocznie. Dzięki temu leasing finansowy nie posiada kwoty wykupu i leasingobiorca nie musi martwić się dodatkowymi opłatami, gdyby po zakończonej umowie chciał zostać właścicielem leasingowanego przedmiotu (a zwykle znacząca większość klientów decyduje się na wykup, bo to po prostu bardziej opłacalne rozwiązanie). Dzieje się tak dlatego, że biorąc leasing finansowy w trakcie trwania umowy klient zobowiązany jest to zamortyzowania całego środka trwałego, podczas gdy w leasingu operacyjnym trzeba zamortyzować minimum 40 procent środka trwałego (nie liczy się tutaj opłaty wstępnej).

Dlaczego jest mało popularny

Na pewno na mniejszą popularność wpływa to, że trzeba cały przedmiot zamortyzować. Jak wiadomo wiąże się to z większymi kosztami. Z drugiej jednak strony, nawet osoby, które biorą leasing operacyjny i z początku nie chcą leasingowanego przedmiotu później wykupić i tak to robią, bo po przekalkulowaniu jest to bardziej opłacalna decyzja. Jak widać leasing finansowywięc, warto najpierw dokładnie się zastanowić i przeanalizować, bo może okazać się, że gdybyśmy wcześniej poddali firmę analizie to leasing finansowy byłby bardziej opłacalny. Na pewno na niekorzyść tego leasingu przemawia opłata podatku VAT. Chodzi o to, że trzeba cały podatek zapłacić przy pierwszej racie leasingowej. Powoduje to więc obciążenie firmowego konta jednorazową wysoką opłatą. W operacyjnym podatek płaci się od każdej raty.

Amortyzacja przez klienta i firmę leasingową

Amortyzacja przez firmę leasingową

Jeśli decydujemy się na to, że firma leasingowa będzie dokonywała amortyzacji leasingowanego przez nas, jako klientów, przedmiotu to wybieramy leasing operacyjny. Oczywiście, jeśli to firma leasingowa amortyzuje dany przedmiot to na czas umowy pozostaje on w wykazie majątkowym tejże firmy, a klient leasingowy jedynie do użytkuje tymczasowo. Musi się więc liczyć z szeregiem ograniczeń i zakazów. Do najpopularniejszych z nich zalicza się brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w danym środku trwałym (np. zmiana radia w samochodzie, jeśli to auto jest leasingowane). Nawet jeśli wybierzemy leasing finansowy to i tak będziemy musieli się do tych zakazów stosować. Jeśli klient nie będzie użytkował danego auta zgodnie z jego przeznaczeniem to środek trwały zostanie mu odebrany. I tu bardzo ważna uwaga, mimo tego, że nie będzie miał już leasingowanego przedmiotu to i tak będzie musiał dalej płacić raty leasingowe.

Samodzielna amortyzacja

Jeśli chcemy samodzielnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych to powinniśmy wybrać leasing finansowy. W tym przypadku środek trwały jest wpisany do majątku firmy klienta. Oczywiście, skoro samodzielnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych to ma prawo do wpisania ich w koszty uzyskania przychodu. To korzystne rozwiązanie. Oczywiście umowa nakłada na klienta obowiązek zamortyzowania jakiegoś procenta całkowitej wartości pojazdu każdego roku. Daje jednak pewną swobodę, gdyż jednego miesiąca można zamortyzować więcej, kolejnego mniej. Oprócz amortyzacji, do kosztów leasing finansowyuzyskania przychodu klient wliczy także odsetkową część raty leasingowej. Na tym polu leasing finansowy przegrywa, gdyż w operacyjnym całą ratę leasingową klient wpisuje w koszty, co jest dla większości małych firm bardziej korzystne. Dochodzi tu także kwestia podatku VAT. Leasing finansowy kładzie na klienta obowiązek zapłaty całego podatku VAT przy pierwszej opłacie ratalnej, w operacyjnym płacimy go od każdej raty. Jednak jeśli amortyzujemy samodzielnie, to po zakończonej umowie leasingowej, w trakcie której w całości zamortyzowaliśmy przedmiot leasingowy, automatycznie tajemy się jego jedynymi właścicielami. Jest to bardzo korzystne, bo nie musimy dopłacać kwoty wykupu, żeby zostać w posiadaniu przedmiotu leasingowego, jak ma to miejsce w operacyjnym leasingu.