Nie skreślaj leasingu finansowego

Obniżenie podatku dochodowego

Nie tylko leasing operacyjny pozwala na obniżenie podatku dochodowego przez wpisanie do kosztów rat leasingowych i opłaty wstępnej. Co prawda, w leasingu finansowym tych opłat nie możemy wpisać. Jeśli właśnie na to rozwiązanie się zdecydujemy to podatek dochodowy firmy obniżymy przez wpisanie do kosztów odsetkowej raty leasingowej i odpisów amortyzacyjnych. Co prawda odsetki ratalne nie są dużymi kwotami, jeśli porównamy je z całymi ratami, które możemy odpisać w amortyzacyjnym. Z drugiej jednak strony, leasing finansowy, ma ten niewątpliwy plus, że klient leasingowy może samodzielnie amortyzować środek trwały, dzięki czemu w jakimś stopniu ma kontrolę nad opłatami i, w zależności od tego, jak sformułowana jest umowa, jednego miesiąca może więcej odpisać, drugiego mniej, jednak musi odpisać określony procent rocznie. Dzięki temu leasing finansowy nie posiada kwoty wykupu i leasingobiorca nie musi martwić się dodatkowymi opłatami, gdyby po zakończonej umowie chciał zostać właścicielem leasingowanego przedmiotu (a zwykle znacząca większość klientów decyduje się na wykup, bo to po prostu bardziej opłacalne rozwiązanie). Dzieje się tak dlatego, że biorąc leasing finansowy w trakcie trwania umowy klient zobowiązany jest to zamortyzowania całego środka trwałego, podczas gdy w leasingu operacyjnym trzeba zamortyzować minimum 40 procent środka trwałego (nie liczy się tutaj opłaty wstępnej).

Dlaczego jest mało popularny

Na pewno na mniejszą popularność wpływa to, że trzeba cały przedmiot zamortyzować. Jak wiadomo wiąże się to z większymi kosztami. Z drugiej jednak strony, nawet osoby, które biorą leasing operacyjny i z początku nie chcą leasingowanego przedmiotu później wykupić i tak to robią, bo po przekalkulowaniu jest to bardziej opłacalna decyzja. Jak widać leasing finansowywięc, warto najpierw dokładnie się zastanowić i przeanalizować, bo może okazać się, że gdybyśmy wcześniej poddali firmę analizie to leasing finansowy byłby bardziej opłacalny. Na pewno na niekorzyść tego leasingu przemawia opłata podatku VAT. Chodzi o to, że trzeba cały podatek zapłacić przy pierwszej racie leasingowej. Powoduje to więc obciążenie firmowego konta jednorazową wysoką opłatą. W operacyjnym podatek płaci się od każdej raty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.