Leasing aut to korzyści ale i odpowiedzialność

O czym mówimy, o czym zapominamy

W świecie biznesu przyjęło się mówić tylko o pozytywnych aspektach umów, reklam, możliwości i ofert. Wynika to z kilku powodów, głównym z nich jest psychologiczny – chcemy przedstawiać się, jako osoby (firmy), które osiągają same sukcesy, a nasze decyzję są zawsze owocne. Z tego powodu omawiając leasing przywołujemy przysłowiowe zalety tj. tarcza podatkowa oraz brak konieczności zwykłego zakupu przedmiotu. Jest to wszystko oczywiście prawdą i dzięki rzetelności oraz opłacalności ofert leasingodawcy mają tak dużą popularność w Polsce, jednak dla niedoświadczonego przedsiębiorcy wejście w umowę leasingu nie znając drugiej strony medalu może okazać się kosztowne – leasing aut jest idealnym przykładem.

Nie ma przedmiotu – nie ma leasingu

Głównym przykładem jaki prezentuje negatywy leasingu jest podstawa prawna opisywanego narzędzia finansowania, która mówi, iż przedmiotem leasingu może być tylko fizyczna rzecz i musi ona istnieć. Sprawia to, iż w przypadku, gdy przedmiot przestaje być użyteczny (leasing aut – wypadek samochodowy, leasing nieruchomości – wybuch instalacji gazowej, leasing sprzętu – przepięcie elektryczne), wtedy umowa leasingu wygasa. Problemem może okazać się spłacenie pozostałych rat leasingowych, gdyż w takim wypadku wszystko określa umowa.

Odpowiednia troska o przedmiot – obowiązek leasingobiorcy

leasing aut

Warto również mieć na uwadze odpowiednie wykorzystywanie przedmiotu. Nie tylko troska, ale także eksploatacje i czynności serwisowe stoją po stronie leasingobiorcy (czyli osób, które korzystają z przedmiotu). Nie zastosowanie się do zaleceń leasingodawcy może skutkować karami, a nawet wypowiedzeniem umowy. Sytuacja ma szczególne znaczenie w przypadku korzystania ze specjalistycznego sprzętu, który wymaga odpowiednich kwalifikacji. Na celowniku powinien znaleźć się ponadto leasing aut, gdyż samochody po pierwsze muszą mieć regularnie wymieniane płyny i filtry, po drugie istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia samochodu w wypadku – niekoniecznie z naszej winy.

Mimo wszystko – pełne wsparcie od leasingodawcy

Jeśli poprzedni akapit wystraszył nas przed skorzystaniem z leasingu – pamiętajmy, że w przypadku problemów z przedmiotem leasingu nie jesteśmy sami. Zarówno nam, jak i leasingodawcy zależy na prawidłowym przebiegu umowy oraz dobrym stanie technicznym przedmiotu. Przykładowo – leasing aut cechuje się wieloma programami partnerskimi pomiędzy serwisami i ubezpieczycielami, a leasingodawcami. Dla leasingobiorcy ma to takie znaczenie, iż w ramach umowy otrzyma zniżki na czynności eksploatacyjne samochodu, a także w przypadku szkody całkowitej – część lub cała wartość auta zostanie zwrócona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.