Zasilanie przedsiębiorstwa poprzez leasing

Leasing ma wiele twarzy

Kupując środki trwałe poprzez leasing decydujemy się na raty i ich spłatę przez określony czas. Propozycje leasingowe, które wychodzą ze strony leasingodawcy to leasing finansowy i operacyjny, który finalizuje nasze transakcje leasingowo-finansowe, na mocy obowiązującego prawa cywilnego. Umowa zawiera pisemną regulację wzajemnych zobowiązań.

Leasing to nie to samo co kredyt

Leasing finansowy to forma finansowania, która swoją treścią najbardziej przypomina kredyt, jednak finansowanie jest bezgotówkowe, czyli takie, które obejmuje przedmioty, urządzenia, nieruchomości i grunty. Czego nie obejmuje? – Praw autorskich i papierów wartościowych. W leasingu finansowym koszt amortyzacji środka to koszt leasingobiorcy. Ponieważ środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. I to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, czyli tym bardziej popularnym. Mówiąc o tym rodzaju leasingu nie można nie wspomnieć o tym, że brak tu kwoty wykupu po zakończonej umowie leasingowej i w tym przypadku w jej trakcie leasingobiorca musi zamortyzować całość środka trwałego i po umowie staje się jego jedynym właścicielem bez dodatkowych kosztów.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Leasing operacyjny to forma finansowania, która podobnie jak finansowy dotyczy przedmiotów, maszyn i urządzeń. Może być to leasing, który bierzemy na samochód, leasing którym „finansujemy” wynajęcie biura, albo innej nieruchomości. W leasingu operacyjnym leasing co musisz wiedziecprzedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to właśnie na nim spoczywa pokrywanie kosztów amortyzacji tego przedmiotu, środka trwałego. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co przedsiębiorca może wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są to raty leasingowe, opłata wstępna. To także duża różnica w porównaniu z leasingiem finansowym gdzie w koszty wpisuje się amortyzację, część odsetkową rat leasingowych.

Leasing umowa z odstąpieniem

Umowa leasing, musi swoją treścią wyraźnie wskazywać, która ze stron jest obciążona amortyzacją, jak długo środek trwały będzie spłacany, czy istnieje możliwość wykupienia środka po tym jak zostaną spłacone raty i czy będzie istniała inna możliwość – przekazanie praw co do własności innej osobie, to znaczy temu, kogo wskazuje dotychczasowy płatnik rat leasingowych.

Dlaczego leasing operacyjny jest tak popularny

Przyczyny popularności

W dzisiejszym artykule chciałbym opisać przyczyny, które mają wpływ na to, że leasing operacyjny cieszy się tak dużą popularnością. Nie odrywam tu Ameryki pisząc, że jest on po prostu bardziej opłacalny w większości przypadków dla właścicieli małych i średnich firm. Najważniejsze jest to, co taki klient leasingu może wpisać sobie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim rzeczą, która robi olbrzymią różnicę w porównaniu z leasingiem finansowym jest to, że do kosztów wpisuje się całą ratę. Gdyby klient zdecydował się na leasing finansowy to mógłby wpisać jedynie część odsetkową raty. Jakby tego było mało, w leasingu operacyjnym w koszty wpisujemy też opłatę wstępną. Z drugiej jednak strony w leasingu finansowym sami dokonujemy odpisów amortyzacyjnych, które także wpisujemy w koszty prowadzenia działalności. Z amortyzacją związana jest jeszcze jedna bardzo istotna różnica – wykup przedmiotu leasingowanego. Z racji tego, że w leasingu finansowym amortyzujemy auto sami to musimy je zamortyzować całe w trakcie trwania umowy leasingowej. Dzięki temu po zakończeniu umowy klient staje się jedynym właścicielem środka trwałego. Leasing operacyjny stosuje inne rozwiązanie. Kwota wykupu, którą musimy zapłacić jeśli chcemy stać się właścicielami auta po zakończeniu umowy jest zależna od tego ile procent środka trwałego zamortyzowaliśmy w trakcie umowy. Może to być więc kwota równa dziesięciu, pięciu, czy trzydziestu procentom ceny początkowej.

Co najczęściej klienci leasingują

Zdecydowanie największą popularnością, jeśli chodzi o leasing operacyjny cieszą się auta do trzech i pół tony. Dość popularne jest także leasingowanie urządzeń i maszyn np. sprzętu biurowego. Duży odsetek wszystkich transakcji leasingowych stanowią także pojazdy powyżej trzech i pół tony. Leasing finansowy wygrywa z operacyjnym jeszcze pod leasing operacyjnytym względem – operacyjny jest uznawany za usługę. Podatek za usługi jest stały. Jeśli jednak bierzemy leasing finansowy to opłaca się on między innymi jeśli środek trwały zakupiony zostaje na fakturę VAT-marża. Niestety, żadne poradniki i informacje nie podejmą za przedsiębiorcę ostatecznej decyzji – każdy musi przeanalizować, co bardziej opłaca się jego firmie indywidualnie. Można także zatrudnić specjalistów, którzy po jej analizie przedstawią najbardziej opłacalny wybór właścicielowi firmy.

Najpopularniejszy leasing w Polsce

Dlaczego ludzie wybierają leasing operacyjny

Ten artykuł chciałbym w całości poświęcić zagadnieniu leasingu operacyjnego oraz przyczynom, z których stał się on tak popularny. Statystyki jasno pokazują, że znaczna większość firm, która decyduje się na leasing operacyjny to firmy jednoosobowe, małe i średnie. Oczywiście, z tego rozwiązania korzystają także duże firmy, jednak nie w tak znaczącym stopniu. Analizując charakter leasingu operacyjnego można samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Chodzi oczywiście o korzyści wynikające z możliwości wpisania w koszty działalności różnych rzeczy. Przede wszystkim chodzi o raty leasingowe. Gdyż możemy wpisać zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. Co jest o wiele bardziej korzystne porównując z leasingiem finansowym. Oprócz tego można tam wpisać jeszcze opłatę wstępną. Kolejną wielką zaletą jest podatek VAT, który płaci się z ratami, a nie za jednym razem. Minusem z kolei jest to, że leasing operacyjny traktowany jest jak usługa i objęty jest stałym podatkiem 23 procent.

Kiedy opłaca się wykup

Kolejną rzeczą, która charakteryzuje leasing operacyjny jest to, że klient po zakończeniu może wykupić leasingowany przedmiot. Ta cecha z jednej strony może być uznawana za wadę, a z drugiej za zaletę. Wszystko dlatego, że firmy leasingowe nakładają na klienta obowiązek zamortyzowania czterdziestu procent wartości towaru w trakcie umowy leasingowej. Jeżeli więc podpiszemy umowę na właśnie taką amortyzację to kwota wykupu będzie bardzo duża. Co za tym idzie, wykup może być po prostu nieopłacalny i bardziej korzystnym rozwiązaniem będzie odpuszczenie sobie wykupu i albo zawarcie kolejnej umowy, albo jakieś inne rozwiązanie, jak np. zakup sprzętu już bez żadnych umów. Jeśli jednak w umowie ustalono, że zamortyzujemy całość lub znaczną większość i kwota wykupu zamknie się pomiędzy zero a pięć procent ceny przedmiotu leasingowanego to jak najbardziej warto sprzęt wykupić. Po wykupie możemy sprzedać go jako używany lub dalej użytkować. To będzie się nam na pewno bardziej opłacało. To właśnie z tych powodów leasing operacyjny jest tak popularny.