Zasilanie przedsiębiorstwa poprzez leasing

Leasing ma wiele twarzy

Kupując środki trwałe poprzez leasing decydujemy się na raty i ich spłatę przez określony czas. Propozycje leasingowe, które wychodzą ze strony leasingodawcy to leasing finansowy i operacyjny, który finalizuje nasze transakcje leasingowo-finansowe, na mocy obowiązującego prawa cywilnego. Umowa zawiera pisemną regulację wzajemnych zobowiązań.

Leasing to nie to samo co kredyt

Leasing finansowy to forma finansowania, która swoją treścią najbardziej przypomina kredyt, jednak finansowanie jest bezgotówkowe, czyli takie, które obejmuje przedmioty, urządzenia, nieruchomości i grunty. Czego nie obejmuje? – Praw autorskich i papierów wartościowych. W leasingu finansowym koszt amortyzacji środka to koszt leasingobiorcy. Ponieważ środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. I to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, czyli tym bardziej popularnym. Mówiąc o tym rodzaju leasingu nie można nie wspomnieć o tym, że brak tu kwoty wykupu po zakończonej umowie leasingowej i w tym przypadku w jej trakcie leasingobiorca musi zamortyzować całość środka trwałego i po umowie staje się jego jedynym właścicielem bez dodatkowych kosztów.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Leasing operacyjny to forma finansowania, która podobnie jak finansowy dotyczy przedmiotów, maszyn i urządzeń. Może być to leasing, który bierzemy na samochód, leasing którym „finansujemy” wynajęcie biura, albo innej nieruchomości. W leasingu operacyjnym leasing co musisz wiedziecprzedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to właśnie na nim spoczywa pokrywanie kosztów amortyzacji tego przedmiotu, środka trwałego. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co przedsiębiorca może wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są to raty leasingowe, opłata wstępna. To także duża różnica w porównaniu z leasingiem finansowym gdzie w koszty wpisuje się amortyzację, część odsetkową rat leasingowych.

Leasing umowa z odstąpieniem

Umowa leasing, musi swoją treścią wyraźnie wskazywać, która ze stron jest obciążona amortyzacją, jak długo środek trwały będzie spłacany, czy istnieje możliwość wykupienia środka po tym jak zostaną spłacone raty i czy będzie istniała inna możliwość – przekazanie praw co do własności innej osobie, to znaczy temu, kogo wskazuje dotychczasowy płatnik rat leasingowych.

Dlaczego leasing operacyjny jest tak popularny

Przyczyny popularności

W dzisiejszym artykule chciałbym opisać przyczyny, które mają wpływ na to, że leasing operacyjny cieszy się tak dużą popularnością. Nie odrywam tu Ameryki pisząc, że jest on po prostu bardziej opłacalny w większości przypadków dla właścicieli małych i średnich firm. Najważniejsze jest to, co taki klient leasingu może wpisać sobie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim rzeczą, która robi olbrzymią różnicę w porównaniu z leasingiem finansowym jest to, że do kosztów wpisuje się całą ratę. Gdyby klient zdecydował się na leasing finansowy to mógłby wpisać jedynie część odsetkową raty. Jakby tego było mało, w leasingu operacyjnym w koszty wpisujemy też opłatę wstępną. Z drugiej jednak strony w leasingu finansowym sami dokonujemy odpisów amortyzacyjnych, które także wpisujemy w koszty prowadzenia działalności. Z amortyzacją związana jest jeszcze jedna bardzo istotna różnica – wykup przedmiotu leasingowanego. Z racji tego, że w leasingu finansowym amortyzujemy auto sami to musimy je zamortyzować całe w trakcie trwania umowy leasingowej. Dzięki temu po zakończeniu umowy klient staje się jedynym właścicielem środka trwałego. Leasing operacyjny stosuje inne rozwiązanie. Kwota wykupu, którą musimy zapłacić jeśli chcemy stać się właścicielami auta po zakończeniu umowy jest zależna od tego ile procent środka trwałego zamortyzowaliśmy w trakcie umowy. Może to być więc kwota równa dziesięciu, pięciu, czy trzydziestu procentom ceny początkowej.

Co najczęściej klienci leasingują

Zdecydowanie największą popularnością, jeśli chodzi o leasing operacyjny cieszą się auta do trzech i pół tony. Dość popularne jest także leasingowanie urządzeń i maszyn np. sprzętu biurowego. Duży odsetek wszystkich transakcji leasingowych stanowią także pojazdy powyżej trzech i pół tony. Leasing finansowy wygrywa z operacyjnym jeszcze pod leasing operacyjnytym względem – operacyjny jest uznawany za usługę. Podatek za usługi jest stały. Jeśli jednak bierzemy leasing finansowy to opłaca się on między innymi jeśli środek trwały zakupiony zostaje na fakturę VAT-marża. Niestety, żadne poradniki i informacje nie podejmą za przedsiębiorcę ostatecznej decyzji – każdy musi przeanalizować, co bardziej opłaca się jego firmie indywidualnie. Można także zatrudnić specjalistów, którzy po jej analizie przedstawią najbardziej opłacalny wybór właścicielowi firmy.