Automatyczny magazyn – najważniejsze informacje

Charakterystyka

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, czym jest automatyka magazynowa i dlaczego staje się ona coraz bardziej popularna wśród osób prowadzących magazyny, centra dystrybucyjne oraz wszelkiego rodzaju sortownie towarów. Automatyka magazynowa zapewnia kilkukrotny wzrost wydajności i szybkości wykonywanych wewnątrz magazynu prac. To jednak także duża inwestycja, którą bez wątpienia trzeba przemyśleć. Warto poznać jej pozostałe cechy, gdyż może okazać się, że będzie to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa albo po prostu mało opłacalne i w zupełności wystarczyć będzie to, co obecnie funkcjonuje.

Jakie maszyny wchodzą w jej skład

Automatyczny magazyn nie mógłby funkcjonować bez maszyn i systemu informatycznego. Skupmy się jednak na maszynach. W rozwiązaniach, na które stawia automatyka magazynowa są one najczęściej sterowane automatycznie. To dodatkowo, jeden z czynników, który wpływa na zwrot inwestycji w automatykę. Po jej wdrożeniu nie ma potrzeby zatrudniania tylu pracowników co wcześniej i można ich liczbę ograniczyć do kilkorga. Wszystkimi procesami steruje system informatyczny.

System informatyczny

Jest to mózg, bez którego automatyka magazynowa nie mogłaby istnieć. To właśnie on odpowiada za sterowanie maszynami znajdującymi się w magazynie. Wyznaczane są za jego pomocą trasy towarów oraz to, jak i gdzie transportowane mają być towary. Przy zakupie trzeba jednak dokładnie sprawdzić, czy dany system informatyczny będzie można połączyć z maszynami i urządzeniami innych producentów. I to niewątpliwie można zaliczyć do wad. Na pewno trzeba dobrze skompletować całe wyposażenie i dowiedzieć się, czy będzie ze sobą współgrać. W przeciwnym razie magazyn nie będzie mógł zostać w pełni zautomatyzowany.

Zalety i wady

Największymi zaletami są z pewnością o wiele wyższe wskaźniki wydajności i automatyka magazynowaefektywności prac. Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa towarów transportowanych i składowanych oraz lepsza, płynna praca magazynu wykonywana cały czas z taką samą, najwyższą wydajnością. Maszyny się nie męczą. Automatyczny magazyn ma jednak też wadę. Chodzi o cenę. Zakup nowych maszyn, systemu informatycznego i wdrożenie tego do magazynu to olbrzymi koszt. Oczywiście, koszt ten w znaczącej większości przypadków powinien się zwrócić.

Automatyczny magazyn – informacje

Dla kogo to dobra inwestycja

Przede wszystkim dla każdego, kto prowadzi centrum dystrybucyjne bądź duży magazyn, w którym rotacja towarów jest wysoka. Pełne zautomatyzowanie procesu odbiorów i wydawania towarów znacznie przyspiesza prace i wydajność. Mówiąc o procesie odbioru mam na myśli wszystko, począwszy od wydania od przewoźnika towaru do magazynu, przez jego skatalogowanie, transport do odpowiedniego działu na magazynie bądź w centrum dystrybucyjnym, aż do umieszczenia go na odpowiedniej półce i zaznaczenia tego faktu w systemie. Automatyczny magazyn jest dużym wyzwaniem logistycznym dlatego najlepiej sprawdza się w przypadkach, gdy od początku dana przestrzeń projektowana jest właśnie w calu zastosowania tego rozwiązania.

Jakie maszyny wchodzą w jego skład

Są to przede wszystkim wózki widłowe, układnice, system informatyczny, który wszystkim zarządza, a także przenośniki. Magazyn może być wyposażony także w automatyczny magazynzautomatyzowane regały, co jest bardzo kosztowne, jednak pozwala na ograniczenie do zera ilości pracowników przy takowych regałach. Zwykle działa to na takiej zasadzie, że na dole znajduje się półka, na której kładzie się towar. Następnie transportuje ona przesyłkę na najbardziej odpowiednią półkę. Duże i ciężkie towary składowane są na dole, te lżejsze na górze. Taki sprzęt znacznie wspomaga automatyczny magazyn, jednak nie jest on koniecznością. Wystarczy to, co zostało wymienione na początku.

Koszt

Przejdźmy zatem do analizy tego, ile taka inwestycja może kosztować. Od razu zaznaczam, że nie będą to małe kwoty. Zakup samych maszyn – wózków widłowych, układnic to olbrzymi koszt. Można go jednak rozłożyć na raty biorąc te maszyny w leasing. Automatyczny magazyn nie będzie funkcjonował bez systemu informatycznego, z którym konfigurowane są wszystkie maszyny na magazynie i który nimi steruje. Oczywiście jest to także sporty koszt. Do tego należy także doliczyć opłatę za jego wdrożenie i konfigurację z maszynami. Warto zlecić to specjalistom. Oni zaczną niezbędne zakupy właśnie od wyboru systemu i potem będą dobierać te maszyny, które są kompatybilne z danym systemem informatycznym, dzięki czemu nie będzie problemów z łączeniem ich i wspólnym funkcjonowaniem. Automatyczny magazyn to zawsze duży wydatek, jednak w opisanych wyżej przypadkach, po pewnym czasie z pewnością się zwróci.