Poznaj lepiej leasing

Czy warto wziąć leasing

Zacznijmy od tego, że mimo olbrzymiej popularności w Polsce, leasing nadal dostępny jest raczej tylko i wyłącznie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście, istnieje coś takiego jak leasing konsumencki, przeznaczony dla osób, które nie mają własnych firm, jednak mało która firma go oferuje i z pewnością nie jest on spopularyzowany przez żadną z większych firm. Zacznijmy od omówienia tego, czym jest takie finansowanie. Jest to umowa podpisywana przez obie strony, w której znajdują się ustalone warunki. W ramach umowy leasingowej, leasingodawca, czyli firma leasingowa, zobowiązuje się do sfinansowania danego środka trwałego i udostępnienia go klientowi, czyli leasingobiorcy. Ten z kolei musi zapłacić za dany środek trwały opłatę wstępną, a następnie opłacać raty w terminach i przestrzegać wszystkich zasad leasingowych, które zawarte są w OWUL-u, czyli Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. W dokumencie tym doprecyzowane są wszelkie postępowania w najróżniejszych przypadkach przez obie strony.

Jaki leasing wybrać

Zdecydowanie najbardziej popularnym rozwiązaniem leasingowym jest leasing operacyjny. Podpisuje się na niego ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów. Jego leaisngcharakterystyka jest następująca. Opłatę wstępną jak i kolejne raty leasingowe wlicza się w koszty. Procent tego, ile można wliczyć w koszty jest zależny od tego, czy auto lub inny środek trwały jest w pełni służbowe, czy używane także do celów prywatnych. Jeśli tylko służbowo, można odliczyć nawet sto procent, jednak trzeba mieć wszystko dokładnie udokumentowane, co nie jest proste. Podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej. W leasingu tym występuje kwota wykupu, którą trzeba zapłacić, jeśli chce się po zakończeniu umowy pozostać jedynym właścicielem środka trwałego. Jeśli się tego nie zrobi, środek trwały będzie musiał zostać zwrócony do firmy leasingowej. Coraz więcej osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie, dzięki czemu świetnie optymalizują podatek i mogą średnio co trzy lub cztery lata jeździć kompletnie nowymi, dobrze wyposażonymi pojazdami. Bez wątpienia warto bliżej poznać leasing.

Leasingowanie samochodów na firmę

Proste zasady leasingu

Niesłabnącą popularność usługi leasingowe zawdzięczają z pewnością prostym zasadom i przejrzystości umów leasingowych. Co więcej – konkurencja leasingowa jest olbrzymia, dlatego też firmy leasingowe prześcigają się w coraz bardziej atrakcyjnych warunkach umów na leasing oraz w szybkości generowania wniosków na temat tego, czy danemu przedsiębiorcy może zostać udzielony leasing, czy nie spełnia wymagań i mógłby być problemem dla firmy leasingowej. Obecnie największe firmy leasingowe są z stanie wygenerować taką decyzję nawet w godzinę. Oczywiście, jest to dopiero pierwszy krok w kierunku nawiązania umowy na leasing samochodów firmowych. W późniejszym czasie w skrajnych przypadkach, decyzja ta może ulec zmianie.

Leasing operacyjny

Zdecydowanie najpopularniejszą formą finansowania jest leasing operacyjny. Ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych zawierana jest właśnie na niego. Dlatego też warto poznać jego charakterystykę. Po pierwsze w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę wstępną wraz z ratami leasingowymi (zarówno częścią odsetkową, jak i kapitałową). To bardzo korzystnie. To ile można odpisać zależy również od tego, czy zakwalifikujemy pojazd jako auto w stu procentach służbowe (wtedy możemy odliczyć nawet 100 procent wartości), czy jako wykorzystywane również do użytku domowego (wtedy tylko maksymalnie 50 procent). Jest to o tyle ważne, że w przypadku kontroli ze strony Urzędu może być trudno udowodnić, że pojazd był jedynie użytkowany w celach służbowych. Dużą zaletą jest także to, że podatek VAT płaci się od każdej raty. W trakcie umowy trzeba zamortyzować w opłatach ratalnych minimum 40 procent wartości pojazdu (zwykle więcej). Istnieje tu kwota wykupu, której wysokość jest zależna od procentu zamortyzowania auta.

Leasing finansowy

O wiele mniej popularne rozwiązanie, gdzie w trakcie umowy trzeba zamortyzować całą leasingwartość pojazdu. W koszty w tym przypadku wpisuje się odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkowymi częściami rat leasingowych. Niestety, dla wielu przedsiębiorców, już z pierwszą ratą leasingową trzeba będzie opłacić całość podatku VAT. W tej formie finansowania nie istnieje wykup, gdyż korzystający amortyzuje pełną wartość środka trwałego.

Leasing finansowy nieruchomości

Najpopularniejszy leasing

Właśnie w przypadku nieruchomości największą popularnością cieszy się leasing finansowy. Wszystko za sprawą tego, że obejmuje on więcej niż leasing operacyjny. W przypadku finansowego na jednej umowie możemy uzyskać finansowanie gruntów i budynków na niej się znajdujących. Jeśli jednak zdecydujemy się na leasing operacyjny, to nie możemy tego zrobić. Grunty będą jako leasing operacyjny, a budynek jako finansowy. W tym przypadku zatem, w przeciwieństwie do chociażby leasingu samochodowego, to leasing finansowy jest bardziej popularnym rozwiązaniem. Przejdźmy zatem do bardziej szczegółowych informacji.

Najczęstsze zastosowanie

Zdecydowanie najczęściej firmy decydują się na leasing finansowy nieruchomości takich jak obiekty biurowe, magazynowe i handlowo-usługowe. Warto zaznaczyć, że wiele tych przypadków wynika z tego, że firma wcześniej podpisała umowę na leasing zwrotny. Polega on na tym, że klient, czyli właściciel obiektu biurowego, na mocy leasingu zwrotnego przekazuje go firmie leasingowej za daną opłatą i na dany okres czasu. Następnie na tę samą nieruchomość podpisuje umowę na leasing finansowy także na dany okres czasu, krótszy niż ten w umowie na leasing zwrotny. Dzięki temu zabiegowi, klient może odblokować bardzo duże nakłady finansowe. Robi się to wtedy, gdy chce się powiększyć firmę lub gdy nie radzi ona sobie zbyt dobrze. Dzięki temu może utrzymać płynność finansową.

Korzyści z leasingu

Zdecydowanie największą korzyścią jest właśnie to, że odblokowywane zostają dodatkowe fundusze dla firmy. Decydując się na taki zabieg, klient ma także pewność, leasing
że po zakończeniu umów leasingowych będzie miał gwarancję odkupienia swojej nieruchomości. Dlatego może spać spokojnie. Wykonanie takiego zabiegu powoduje znaczną poprawę stanu finansów firmy. Oczywiście, jeśli firma jest duża i ma teren, którego nie wykorzystuje, także może go udostępnić w ramach leasingu zwrotnego i uzyskać jeszcze więcej pieniędzy. Jest to bardzo korzystna opcja, która przeznaczona jest głównie dla dużych firm, które operują dużymi ilościami środków finansowych. Właśnie wtedy warto zdecydować się na leasing finansowy nieruchomości. Podsumowując, trzeba wiedzieć dokładnie, na co może pozwolić sobie przedsiębiorstwo.

Leasingowanie nie tylko nowych samochodów

Leasing używanych samochodów

W ostatnich latach na popularności zyskał przede wszystkim leasing pojazdów. W dużej mierze mowa tu o autach nowych. Leasing samochodów stał się najpopularniejszy z całego leasingu i wiele osób kojarzy go jedynie z nim. Aby podpisać umowę na leasing, samochód nie musi być wcale nowy. Coraz więcej firm rozszerza swoją ofertę właśnie o pojazdy używane. Warto jednak przeanalizować, czy używane auto w leasingu będzie się opłacało bardziej niż nowe.

Leasing aut używanych

Od razu należy zaznaczyć, że mówiąc o autach używanych nie mamy na myśli aut pięcio-, czy czteroletnich. Na tak wiekowe auta nikt nam leasingu nie da. Aby wziąć w leasing samochód, auto może mieć maksymalnie trzy lata. Kolejnym ograniczeniem jest czas, na jaki można podpisać umowę leasingową. Zsumowany okres umowy leasingowej i wieku auta nie może przekraczać siedmiu lub ośmiu lat. Zakładając więc, że bierzemy auto trzyletnie, maksymalnie możemy je leasingować przez cztery lata, rzadziej przez pięć. Oczywiście, dla wielu osób taki okres czasu i tak jest zbyt długi, gdyż preferują zmieniać samochody co dwa lub trzy lata.

Wkład własny

Jeśli chcemy wziąć w leasing samochód używany musimy wziąć pod uwagę także fakt, że przyjdzie nam zapłacić o wiele wyższy wkład własny. W przypadku aut nowych jest to od zera do pięciu procent. Jeśli decydujemy się na auto używane to wkład własny wyniesie więcej niż dziesięć procent ceny auta. Większość firm, finansując auta nowe wymaga od klientów wkładu własnego w wysokości jednego procenta. Więc jest to kwota nieporównywalnie niższa.

Pozostałe opłaty

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę także to, że im starsze auto, tym wyższe będą koszty ubezpieczenia. A podpisując umowę na leasing, samochód musi być objęty leasing samochodów używanychpełnym ubezpieczeniem. Dodatkowo ubezpieczenie to musi zostać wykupione w ubezpieczalni wskazanej przez firmę leasingową. Nie jest to więc mały koszt. Do pozostałych opłat należy wliczyć także koszty przeglądów, napraw, wymian części, których nie obejmuje gwarancja. W przypadku auta nowego, koszty te nas nie dotyczą przez cały okres jej trwania.

Zasilanie przedsiębiorstwa poprzez leasing

Leasing ma wiele twarzy

Kupując środki trwałe poprzez leasing decydujemy się na raty i ich spłatę przez określony czas. Propozycje leasingowe, które wychodzą ze strony leasingodawcy to leasing finansowy i operacyjny, który finalizuje nasze transakcje leasingowo-finansowe, na mocy obowiązującego prawa cywilnego. Umowa zawiera pisemną regulację wzajemnych zobowiązań.

Leasing to nie to samo co kredyt

Leasing finansowy to forma finansowania, która swoją treścią najbardziej przypomina kredyt, jednak finansowanie jest bezgotówkowe, czyli takie, które obejmuje przedmioty, urządzenia, nieruchomości i grunty. Czego nie obejmuje? – Praw autorskich i papierów wartościowych. W leasingu finansowym koszt amortyzacji środka to koszt leasingobiorcy. Ponieważ środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. I to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, czyli tym bardziej popularnym. Mówiąc o tym rodzaju leasingu nie można nie wspomnieć o tym, że brak tu kwoty wykupu po zakończonej umowie leasingowej i w tym przypadku w jej trakcie leasingobiorca musi zamortyzować całość środka trwałego i po umowie staje się jego jedynym właścicielem bez dodatkowych kosztów.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Leasing operacyjny to forma finansowania, która podobnie jak finansowy dotyczy przedmiotów, maszyn i urządzeń. Może być to leasing, który bierzemy na samochód, leasing którym „finansujemy” wynajęcie biura, albo innej nieruchomości. W leasingu operacyjnym leasing co musisz wiedziecprzedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to właśnie na nim spoczywa pokrywanie kosztów amortyzacji tego przedmiotu, środka trwałego. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co przedsiębiorca może wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są to raty leasingowe, opłata wstępna. To także duża różnica w porównaniu z leasingiem finansowym gdzie w koszty wpisuje się amortyzację, część odsetkową rat leasingowych.

Leasing umowa z odstąpieniem

Umowa leasing, musi swoją treścią wyraźnie wskazywać, która ze stron jest obciążona amortyzacją, jak długo środek trwały będzie spłacany, czy istnieje możliwość wykupienia środka po tym jak zostaną spłacone raty i czy będzie istniała inna możliwość – przekazanie praw co do własności innej osobie, to znaczy temu, kogo wskazuje dotychczasowy płatnik rat leasingowych.

Leasing umową obustronną – cywilnoprawną

Wytyczne umowy leasingowej

Umowa leasingu to umowa dobrowolna. Najchętniej brana przez przedsiębiorców, dla których duże znaczenie ma pozyskanie środków trwałych, dzięki którym mogą zarabiać. Umowa leasingu sporządzana jest przez firmy leasingowe na leasing urządzeń, maszyn i innych środków trwałych, ale możemy sprawdzić w sieci co znajduje się w takie umowie zanim ją podpiszemy. Najchętniej udzielany leasing to leasing finansowy i operacyjny. Umowa leasingowa skierowana jest także do konsumenta, mamy wtedy do czynienia z leasingiem prywatnym. Każda umowa leasingowa jest sporządzana w sposób bardzo indywidualny. Elastyczność jest cechą wyróżniającą umowę leasingu spośród innych umów kredytowych.

Strony leasingu

Umowa leasingowa nazywa strony leasingu. W leasingu występują najczęściej dwie strony – to znaczy leasingobiorca i leasingodawca. Umowa także wskazuje, kto może korzystać z przedmiotu leasingowanego na mocy umowy o leasing urządzeń, maszyn itd. Jeżeli wnioskodawca musi dzielić przedmiot leasingu, na przykład auto z innymi ludźmi powinien poprosić o uwzględnienie osób trzecich w takiej umowie, żeby uniknąć dodatkowego obciążenia finansowego wynikającego z karnych odsetek za niewłaściwe użytkowanie przedmiotu, albo użytkowanie go przez osoby nieupoważnione. W umowach leasingowych występuje także zbywca czyli osoba od której leasingodawca (firma leasingowa) nabywa środek trwały do jego późniejszego przekazania na mocy umowy leasingowej leasingobiorcy, a więc klientowi leasingowemu, który prowadzi działalność gospodarczą. Trzeba tutaj także wspomnieć o tym, że klient jest zobowiązany do tego, aby ubezpieczyć w pełnym pakiecie leasingowany środek trwały u ubezpieczyciela wskazanego przez firmę leasingową.

Czas spłaty

Umowa leasingowa to umowa terminowa. Środek trwały, nabyty na podstawie umowy na leasing urządzeń lub innych środków trwałych oraz nieruchomości jest spłacany w ratach. leasing urządzeńSpłata może być dokonana przed zakończeniem umowy. Może dojść do wykupu maszyny czy urządzenia, może być także przeniesienie własności z osoby, która dotychczas spłacała leasing na inną osobę. Umowa leasingowa traktuje również o tym jak należy użytkowania dany przedmiot. Zawiera również ubezpieczenie, które w wielu przypadkach jest bardzo ważnym elementem umowy, zabezpiecza nam spłaty i ewentualny wykup środka trwałego na wypadek naszej śmierci czy też niezdolności do pracy. To ważne odciążenie dla naszych najbliższych.

Wybieram leasing, a ty?

Nowe auto w krótkim czasie

Z roku na rok coraz większe ilości przedsiębiorców sięgają właśnie po takie leasingowe rozwiązanie. Dlaczego tylko przedsiębiorcy? Dlatego że obecnie w Polsce nie można praktycznie nigdzie dostać leasingu konsumenckiego, czyli takiego, z którego mogą korzystać osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Można więc śmiało uznać, że obecnie leasing jest dostępny przede wszystkim dla przedsiębiorców. Czemu więc tak chętnie sięgają oni właśnie po rozwiązania oferowane przez firmy leasingowe? Ano dlatego, że w krótkim czasie i bez zbyt dużej ilości papierkowej roboty można zostać posiadaczem wybranego środka trwałego. Co więcej, dzieje się to bez dużej inwestycji własnej. Niech za przykład posłużą, wciąż najpopularniejsze wśród klientów leasingowych, samochody osobowe. Leasing na auto osobowe można wziąć z opłatą własną od zera do dwudziestu procent. Trzeba tutaj już jednak zwrócić uwagę na to, że im większa będzie opłata początkowa tym mniej pozostanie do opłacenia przez resztę okresu leasingowania.

Który leasing warto wybrać

Każdy chcąc podpisać umowę na leasing musi zdecydować między leasingiem operacyjnym a finansowym. Zdecydowanie bardziej popularny jest ten pierwszy. Wszystko sprowadza się do tego, co dany przedsiębiorca może wpisać w koszty uzyskania przychodu. W operacyjnym są to raty leasingowe i opłata wstępna,leasing
w finansowym, tylko część odsetkowa raty leasingowej. Co więcej, w przypadku leasingu operacyjnego klient jest zobowiązany w trakcie umowy zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego, co jest korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy nie planują wykupienia takiego środka trwałego. W leasingu finansowym amortyzuje się całą wartość środka trwałego, jednak niewątpliwą zaletą jest to, że amortyzacja jest wpisywana w koszty uzyskania przychodu klienta. Spełniając specjalne warunki można nawiązać umowę leasingową i wykonać tzw. Jednorazową amortyzację, gdzie przy jednej wpłacie całkowicie amortyzuje się środek trwały, co również jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak przy tym rozwiązaniu trzeba wydać dużą sumę pieniędzy w jednej chwili, na co nie każda firma może sobie pozwolić. Mimo wszystko, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna samodzielnie rozważyć, który leasing będzie dla niej bardziej korzystny.

O leasingu słów kilka

Co to jest?

Leasing jest umową cywilnoprawną. W ramach tej umowy leasingodawca udostępnia leasingobiorcy uzgodnioną rzecz na czas, który został zapisany w umowie. Leasingobiorca, w ramach umowy, decyduje się na ratalne opłaty za określony przedmiot. W ostatnich latach leasing znacznie zyskał na popularności wśród polskich dużych i małych firm. Coraz większe ilości firm decydują się właśnie na leasingowanie, a nie na wzięcie kredytu. Dlaczego? Tutaj nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Powodów jest kilka, jednak bardzo często klienci za główny wymieniają fakt, że proces podjęcia współpracy leasingowej jest dużo mniej skomplikowany, nie ma tak wielkich wymagań, jak kredyt.

Kim jest leasingodawca?

Leasing nie istniałby bez leasingodawców. Są to właściciele przedmiotów, zwykle firmy leasingowe, które na określonych warunkach udostępniają dany środek trwały. Zwykle firmy te są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi. Zdarzają się jednak przypadki, że wytwórca produktu oferuje go w leasing. Gdzie można to zaobserwować? Przede wszystkim w leasingu samochodów. Niemal każdy salon samochodowy ma teraz w swojej ofercie możliwość leasingowania pojedynczego pojazdu z salonu, a nawet całych flot pojazdów.

Kim jest leasingobiorca?

Leasingobiorca to osoba lub firma, która na mocy umowy bierze dany przedmiot w leasing. Decyduje się ona na opłacanie ratalne środka trwałego, który leasingodawca udostępnia im na określony czas i na ściśle określonych w umowie warunkach. W ostatnich latach rozpoczęto proces wprowadzania przez polskie firmy leasingowe tzw. leasingLeasingu konsumenckiego. Nie jest on jednak zbyt popularny i nie każda firma posiada go w swojej ofercie. Oczywiście należy przypuszczać, że w ciągu kilku najbliższych lat na stałe zagości on w polskim świecie leasingu i zdobędzie wielu zadowolonych klientów.

Kim jest zbywający?

Zbywający jest istotnym elementem, jeśli chodzi o leasing. Jest to podmiot, od którego leasingodawca nabywa środki trwałe. Po podpisaniu umowy leasingowej leasingobiorca otrzymuje odpis umowy lub innych dokumentów prawnych, na mocy których zawarta została umowa leasingodawcy z osobą zbywającą. Otrzymuje też odpis dokumentów gwarancyjnych potwierdzających jakość rzeczy.

Leasing przy jednoosobowej działalności

Tak czy nie

Należy pamiętać o tym, że to właśnie mikro i małe firmy są trzonem polskiej gospodarki dlatego też nie ma powodów by sądzić, że warunki leasingowania dla nich będą gorsze niż w przypadku firm dużych. Tak naprawdę liczy się przede wszystkim to, jak dana firma sobie radzi. Jeśli jest w dobrej kondycji, uzyskuje spory stały przychód to bez najmniejszych problemów każda firma leasingowa udzieli jej finansowania na środki trwałe. Statystyki jasno pokazują, że jeśli chodzi o leasing wśród małych firm to przede wszystkim decydują się one na pozyskiwanie samochodów. To nie powinno nikogo dziwić, ponieważ samochody służbowe to wygoda, możliwość dotarcia do wielu klientów. Co więcej takie auta mogą podnosić prestiż firmy. Oczywiście to nie oznacza, że takie firmy nie biorą w leasing innych środków trwałych. Często są leasingowane maszyny oraz sprzęt biurowy. Tutaj także od kilku lat widać olbrzymi wzrost zainteresowania maszynami i urządzeniami, które w ubiegłym roku w statystykach niemal zrównały się z ilością umów na samochody.

Jakie warunki na leasing

Należy pamiętać o tym, że firma leasingowa musi przede wszystkim zweryfikować to, czy przedsiębiorca – klient, jest w stanie udźwignąć to rozłożone w czasie zobowiązanie finansowe. To tyczy się także samego właściciela firmy. Powinien on dokładnie przemyśleć podpisanie umowy na leasing i dokonać dogłębnej analizy firmy, żeby choć w leasingprzybliżeniu móc wystosować dla siebie prognozy na następne lata. To pozwoli stwierdzić, czy leasing będzie dobrym wyborem. Jeśli natomiast chodzi o firmy leasingowe to patrzą one przede wszystkim na to, ile firma działa na rynku i jak poradziła sobie finansowo w poprzednim roku rozliczeniowym i w miesiącu poprzedzającym wystąpienie o podpisanie umowy na leasing. Jeśli firma ta będzie wchodziła ledwo na zero lub będzie generowała straty to żadna firma leasingowa nie zgodzi się na finansowanie. I analogicznie, im lepszy będzie ten wynik, tym lepsze warunki w umowie o leasing będzie mogła przedstawić firma leasingowa.

Inwestycja w maszyny rolnicze poleasingowe

Nowe czy używane

Bardzo wielu przedsiębiorców, rolników staje przed koniecznością pozyskania niezbędnych dla siebie, i swojej firmy maszyn. Do wyboru mają kilka, jednak w ostatnich latach najbardziej popularne są maszyny leasingowe i maszyny rolnicze poleasingowe. Omówmy zatem te dwie możliwości. Zacznijmy od leasingu. Po pierwsze, dostajemy maszyny nowe, takie które wybierzemy i zostaną zaakceptowane przez firmę leasingową. Oczywiście nie ma możliwości otrzymania tego od ręki. Każdy przedsiębiorca chcący pozyskać taką umowę leasingową musi spełnić określone warunki. Nie są one bardzo ciężkie do wypełnienia, jednak na pewno część przedsiębiorców będzie miała z tym problem. Oczywiście w takim przypadku mogą po prostu wybrać maszyny rolnicze poleasingowe, gdzie bez zbędnych formalności będą mogli zakupić sprzęt używany, który do tej pory był użytkowany na mocy umowy o leasing. Biorąc leasing trzeba pamiętać o ograniczeniach i konieczności akceptacji pewnych ograniczeń i zakazów. Jednym z nich jest zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w maszynie.

Dlaczego warto wybrać maszyny rolnicze poleasingowe

Po pierwsze, każdy przedsiębiorca chcący zakupić taką maszynę może ją przetestować, a także ma pełny wgląd w historię maszyny. Taki sprzęt, gdy jest leasingowany musi być serwisowany w autoryzowanych salonach i wszystkie wymiany także muszą być tam wykonywane. Dzięki temu łatwo można sprawdzić pełną historię maszyny i ocenić, czy maszyny rolnicze poleasingowesprawiała ona jakieś problemy w przeszłości, czy może w niedługim czasie konieczna będzie jakaś dodatkowa inwestycja, bo któraś z części jest wyeksploatowana. Maszyny rolnicze poleasingowe to także dobra okazja na zakup nowoczesnych maszyn w dobry stanie po bardzo okazjonalnych cenach. Często trafiają się naprawdę dobre okazje, które ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby mieć nową maszynę i spełnia wymagania firm leasingowych, to powinien zdecydować się na podpisanie umowy leasingowej. Należy jednak pamiętać o tym, że będzie to długookresowe (cztero-pięcioletnie) zobowiązanie, gdzie koniecznością będzie dokonywanie okresowych opłat ratalnych, a za niedotrzymanie terminów będą nakładane kary. Podsumowując, jeśli ktoś poszukuje maszyny dla siebie bez żadnych ograniczeń, niekoniecznie nowej, to powinien wybrać maszyny rolnicze poleasingowe. W przeciwnym wypadku dobrym rozwiązaniem będzie leasing.