Poznaj bliżej leasing

Dla kogo

Warto zacząć od tego, że umowy leasingowe mogą podpisać zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby nie prowadzące firm. Tak jest w teorii. W praktyce jednak, nadal leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, bo mimo pozwolenia na podpisywanie umów leasingowych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mało która firma leasingowa ma to w swojej ofercie. Leasing dla przedsiębiorców dzieli się na operacyjny, finansowy. Istnieje jeszcze leasing zwrotny, jednak nie będziemy się na nim skupiać w tym artykule. Przedstawmy za to podstawowe zasady leasingowe. Umowę podpisują pomiędzy sobą klient leasingowy, prowadzący firmę, oraz firma leasingowa, która pożądany przez klienta przedmiot oferuje mu w użytkowanie w zamian za dokonywanie opłat ratalnych. Wszystko unormowane jest w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Przedsiębiorca może wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Trzeba wiedzieć, że leasing przede wszystkim ma służyć firmom leasingowym, dlatego też stawiają one pewne (nie trudne do spełnienia) wymagania dla firm, które chcą pozyskać przedmioty leasingowe.

Formy leasingu

Najpopularniejszą formą leasingu jest zdecydowanie leasing operacyjny, na który podpisuje się blisko dwie trzecie wszystkich umów leasingowych. Drugi wariant – finansowy – nie jest tak popularny, jednak nie oznacza to, że jest nieatrakcyjny. Pośrednio, https://www.millennium-leasing.pl/za popularność pierwszej formy leasingu odpowiada również reklama, która jest wszechobecna w mediach. Jeśli chodzi o to, co można wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to w leasingu operacyjnym będą to raty leasingowe wraz z opłatą wstępną. W leasingu finansowym wlicza się odsetkową część opłat wraz z odpisami amortyzacyjnymi. Tylko w leasingu operacyjnym występuje wykup. Jeśli przedsiębiorca go nie zapłaci to po wygaśnięciu umowy leasingowej będzie zmuszony do zwrotu leasingowanego dotychczas środka trwałego. W leasingu finansowym natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty całej wartości środka trwałego w trakcie jego umowy i nie istnieje tutaj wykup. Jeśli spełni warunki umowy to po jej zakończeniu, bez dodatkowych opłat, zostanie jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

Co warto wiedzieć – leasing

Podstawowe informacje

Z pewnością już niemal każdy przedsiębiorca i nie tylko słyszał co nieco o leasingu. W ostatnim dziesięcioleciu niezmiennie zyskuje coraz większą popularność i stale powiększa swój portfel leasingowy, który i tak jest już ogromny. Niegdyś leasing utożsamiano z finansowaniem samochodów osobowych. Jednak obecnie leasingować można chociażby pociągi, samochody ciężarowe, nieruchomości, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia. Dlatego też jeśli jakiś środek trwały jest niezbędny do przedsiębiorstwa i szukamy sposobu na jego sfinansowanie, to z pewnością leasing będzie dobrą odpowiedzią. Przejdźmy więc do tego, czym jest umowa leasingowa. Podpisują ją dwie strony, a więc firma leasingowa (leasingodawca, finansujący) oraz klient-przedsiębiorca (leasingobiorca, korzystający). Umowa zawsze jest na określoną ilość czasu, zawarte są w niej wszelkie opłaty oraz dołącza się OWUL, czyli Ogólne Warunki Umowy Leasingu. W umowie znajduje się także zbywca, czyli osoba lub firma, od której leasingodawca kupił wybrany przedmiot do leasingowania.

Formy leasingu

Leasing można wziąć w dwóch formach – operacyjnej i finansowej. Pierwsza stanowi około dwie trzecie wszystkich umów leasingowych, głównie dzięki dobrym warunkom https://www.millennium-leasing.pl/leasingowania oraz bardzo dużej promocji we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych i źródłach masowego przekazu. Wybierając leasing operacyjny trzeba spłacić minimum czterdzieści procent wartości leasingowanego przedmiotu, jednak zwykle jest to około 70-80 procent. W leasingu tym występuje kwota wykupu, którą trzeba zapłacić jeśli chce się dalej użytkować auto po zakończeniu umowy leasingowej. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi. Zarówno w jednym jak i drugim leasingu można odliczyć VAT. Nawet do stu procent jeśli auto jest w pełni służbowe i można to udowodnić w razie kontroli. Jeśli jest także używane do celów prywatnych to odliczeniu podlega do pięćdziesięciu procent wartości auta. W leasingu finansowym trzeba spłacić całe auto. W tym przypadku jednak to klient dokonuje amortyzacji auta, a odpisy wpisuje w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkowymi opłatami. VAT płaci się w całości od razu, a nie od każdej raty jak w leasingu operacyjnym.

Leasing i jego popularność

Leasing – popularność

Zacznijmy od informacji, że jest to mówiąc prosto świetny sposób na uzyskanie maszyn i urządzeń do swojego przedsiębiorstwa. Przez to, co oferuje leasing w żadnym momencie trwania umowy leasingowej przedsiębiorca nie jest obciążony sporym, pojedynczym wydatkiem (jeśli oczywiście dobrze rozłożono raty, opłata wstępna i kwota wykupu). Na plus dla leasingu bez wątpienia przemawia również fakt, że formalności ucięte są do niezbędnego minimum, a decyzja leasingowa, czyli opinia przedsiębiorstwa leasingowego na temat firmy przedsiębiorcy i jej możliwości dopełnienia wymagań leasingowych może być wydawana nawet w kilka chwil – oczywiście, tylko gdy leasingodawca posiada odpowiedni system. Najlepszą rekomendacją dla umów na leasing bez wątpienia powinien być fakt, że bez zmian od wielu lat biznes leasingowy rozrasta się i osiąga rekordowe wyniki gospodarcze. Nieustannie od długiego okresu czasu najpopularniejszy jest leasing samochodów, jednak dogania go leasing maszyn i urządzeń. Naturalnie, nie są to jedyne produkty, które można wziąć w leasing. W tych czasach można leasingować praktycznie wszystko, jeśli coś nie jest zamieszone w głównej ofercie firmy, wystarczy skontaktować się z przedstawicielem leasingowym i na pewno zostanie przygotowana oferta leasingowa na wybrany sprzęt.

Leasing finansowy i operacyjny

Obecnie najbardziej popularnym rozwiązaniem jest leasing operacyjny, na który podpisywane jest ponad siedemdziesiąt % wszystkich umów leasingowych. Popularność zawdzięcza się świetnym warunkom, leasingjak i popularyzowaniu tego rozwiązania leasingowego w mediach społecznościowych. W leasingu operacyjnym, raty wpisywane są w koszty działalności, do spółki z opłatą wstępną, a podatek VAT płacony jest od każdej raty. Przy końcówce umowy jest kwota wykupu, którą należy uiścić, w przypadku gdy chce się być dalej właścicielem finansowanego sprzętu. W leasingu finansowym w czasie umowy trzeba zapłacić całą wartość środka trwałego, a w koszty wpisywane są opłaty amortyzacyjne jak również odsetkowa część rat leasingowych. Dużym minusem tego rozwiązania jest fakt, że podatek VAT spłaca się od całej kwoty od razu po zawarciu umowy. Może to być całkiem sporty wydatek.

Poznaj lepiej leasing

Czy warto wziąć leasing

Zacznijmy od tego, że mimo olbrzymiej popularności w Polsce, leasing nadal dostępny jest raczej tylko i wyłącznie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście, istnieje coś takiego jak leasing konsumencki, przeznaczony dla osób, które nie mają własnych firm, jednak mało która firma go oferuje i z pewnością nie jest on spopularyzowany przez żadną z większych firm. Zacznijmy od omówienia tego, czym jest takie finansowanie. Jest to umowa podpisywana przez obie strony, w której znajdują się ustalone warunki. W ramach umowy leasingowej, leasingodawca, czyli firma leasingowa, zobowiązuje się do sfinansowania danego środka trwałego i udostępnienia go klientowi, czyli leasingobiorcy. Ten z kolei musi zapłacić za dany środek trwały opłatę wstępną, a następnie opłacać raty w terminach i przestrzegać wszystkich zasad leasingowych, które zawarte są w OWUL-u, czyli Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. W dokumencie tym doprecyzowane są wszelkie postępowania w najróżniejszych przypadkach przez obie strony.

Jaki leasing wybrać

Zdecydowanie najbardziej popularnym rozwiązaniem leasingowym jest leasing operacyjny. Podpisuje się na niego ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów. Jego leaisngcharakterystyka jest następująca. Opłatę wstępną jak i kolejne raty leasingowe wlicza się w koszty. Procent tego, ile można wliczyć w koszty jest zależny od tego, czy auto lub inny środek trwały jest w pełni służbowe, czy używane także do celów prywatnych. Jeśli tylko służbowo, można odliczyć nawet sto procent, jednak trzeba mieć wszystko dokładnie udokumentowane, co nie jest proste. Podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej. W leasingu tym występuje kwota wykupu, którą trzeba zapłacić, jeśli chce się po zakończeniu umowy pozostać jedynym właścicielem środka trwałego. Jeśli się tego nie zrobi, środek trwały będzie musiał zostać zwrócony do firmy leasingowej. Coraz więcej osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie, dzięki czemu świetnie optymalizują podatek i mogą średnio co trzy lub cztery lata jeździć kompletnie nowymi, dobrze wyposażonymi pojazdami. Bez wątpienia warto bliżej poznać leasing.

Leasingowanie samochodów na firmę

Proste zasady leasingu

Niesłabnącą popularność usługi leasingowe zawdzięczają z pewnością prostym zasadom i przejrzystości umów leasingowych. Co więcej – konkurencja leasingowa jest olbrzymia, dlatego też firmy leasingowe prześcigają się w coraz bardziej atrakcyjnych warunkach umów na leasing oraz w szybkości generowania wniosków na temat tego, czy danemu przedsiębiorcy może zostać udzielony leasing, czy nie spełnia wymagań i mógłby być problemem dla firmy leasingowej. Obecnie największe firmy leasingowe są z stanie wygenerować taką decyzję nawet w godzinę. Oczywiście, jest to dopiero pierwszy krok w kierunku nawiązania umowy na leasing samochodów firmowych. W późniejszym czasie w skrajnych przypadkach, decyzja ta może ulec zmianie.

Leasing operacyjny

Zdecydowanie najpopularniejszą formą finansowania jest leasing operacyjny. Ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych zawierana jest właśnie na niego. Dlatego też warto poznać jego charakterystykę. Po pierwsze w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę wstępną wraz z ratami leasingowymi (zarówno częścią odsetkową, jak i kapitałową). To bardzo korzystnie. To ile można odpisać zależy również od tego, czy zakwalifikujemy pojazd jako auto w stu procentach służbowe (wtedy możemy odliczyć nawet 100 procent wartości), czy jako wykorzystywane również do użytku domowego (wtedy tylko maksymalnie 50 procent). Jest to o tyle ważne, że w przypadku kontroli ze strony Urzędu może być trudno udowodnić, że pojazd był jedynie użytkowany w celach służbowych. Dużą zaletą jest także to, że podatek VAT płaci się od każdej raty. W trakcie umowy trzeba zamortyzować w opłatach ratalnych minimum 40 procent wartości pojazdu (zwykle więcej). Istnieje tu kwota wykupu, której wysokość jest zależna od procentu zamortyzowania auta.

Leasing finansowy

O wiele mniej popularne rozwiązanie, gdzie w trakcie umowy trzeba zamortyzować całą leasingwartość pojazdu. W koszty w tym przypadku wpisuje się odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkowymi częściami rat leasingowych. Niestety, dla wielu przedsiębiorców, już z pierwszą ratą leasingową trzeba będzie opłacić całość podatku VAT. W tej formie finansowania nie istnieje wykup, gdyż korzystający amortyzuje pełną wartość środka trwałego.

Długoterminowa inwestycja w firmę

Dobry manager kluczem do rentownej firmy

W prowadzeniu biznesu wszystko jest możliwe. Pomysł, który wydaje się nie być strzałem w dziesiątkę i nie być zbyt dochodowy, może okazać się bardzo rentowny, zaś taki, który wydaje się pewniakiem – nie zarobić na siebie. Bardzo wiele zależy od osób prowadzących firmę i tego, czy dobrze to robią. Obecnie manager musi być wielozadaniowy – zarówno potrafić zarządzać, znać się na prawie, a także na odpowiednich kontaktach z klientami i wspólnikami. Tylko taka osoba, może podjąć decyzję, czy leasing będzie lepszy niż bezpośrednie kupno auta.

Motywacja managera

Manager firmy musi mieć odpowiednią motywację do dawania z siebie stu procent (jeśli nie jest właścicielem firmy). Jeśli nie będzie otrzymywał satysfakcjonującego wynagrodzenia za swoje zasługi, to prawdopodobnie nie będzie dawał z siebie wszystkiego i nie będzie przedstawiał swoich autorskich pomysłów zarządowi firmy. Doświadczony manager bowiem będzie szalenie ważnym punktem działania firmy, a odpowiednio zmotywowany będzie w stanie wznieść ją na wyżyny.

Motywacja pracowników

Dodatkowe karnety do klubów sportowych, na basen, czy karty zakupowe/paliwowe dla pracowników będą czynnikiem motywacyjnym, który także będzie w odpowiedni sposób wpływał na ich efektywność pracy i motywację. Reprezentanci i handlowcy firmowy muszą posiadać służbowe auta, które najlepiej wziąć w leasing z uwagi na dobrą optymalizację kosztów w firmie, a także zapewnienie bardzo dobrych aut dla reprezentantów.

Gdy pieniądz robi pieniądz

Po wdrożeniu systemu motywacyjnego w niedługim czasie powinniśmy zobaczyć pierwsze pozytywne efekty i wzrost efektywności, a także zadowolenia pracowników. leasingBardzo szybko ten dodatkowy wydatek powinien przemienić się w inwestycję długoterminową. Dodatkowo, świetne warunki dla pracowników sprawią, że będą oni dobrze wypowiadali się o firmie, co może dodatkowo podnieść jej prestiż i rozpoznawalność na rynku. Przykładowo, dodatkowe wyposażenie w samochody, komputery wzięte w leasing będzie umożliwiało zapewnienie nowego sprzętu pracownikom bez dużych jednorazowych wydatków i dawało duże możliwości optymalizacji podatkowej. Każdy dodatkowo wolny środek pieniężny może służyć jako ekstra kwota na nowe inwestycje i rozwój biznesu.

Automatyczny magazyn – najważniejsze informacje

Charakterystyka

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, czym jest automatyka magazynowa i dlaczego staje się ona coraz bardziej popularna wśród osób prowadzących magazyny, centra dystrybucyjne oraz wszelkiego rodzaju sortownie towarów. Automatyka magazynowa zapewnia kilkukrotny wzrost wydajności i szybkości wykonywanych wewnątrz magazynu prac. To jednak także duża inwestycja, którą bez wątpienia trzeba przemyśleć. Warto poznać jej pozostałe cechy, gdyż może okazać się, że będzie to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa albo po prostu mało opłacalne i w zupełności wystarczyć będzie to, co obecnie funkcjonuje.

Jakie maszyny wchodzą w jej skład

Automatyczny magazyn nie mógłby funkcjonować bez maszyn i systemu informatycznego. Skupmy się jednak na maszynach. W rozwiązaniach, na które stawia automatyka magazynowa są one najczęściej sterowane automatycznie. To dodatkowo, jeden z czynników, który wpływa na zwrot inwestycji w automatykę. Po jej wdrożeniu nie ma potrzeby zatrudniania tylu pracowników co wcześniej i można ich liczbę ograniczyć do kilkorga. Wszystkimi procesami steruje system informatyczny.

System informatyczny

Jest to mózg, bez którego automatyka magazynowa nie mogłaby istnieć. To właśnie on odpowiada za sterowanie maszynami znajdującymi się w magazynie. Wyznaczane są za jego pomocą trasy towarów oraz to, jak i gdzie transportowane mają być towary. Przy zakupie trzeba jednak dokładnie sprawdzić, czy dany system informatyczny będzie można połączyć z maszynami i urządzeniami innych producentów. I to niewątpliwie można zaliczyć do wad. Na pewno trzeba dobrze skompletować całe wyposażenie i dowiedzieć się, czy będzie ze sobą współgrać. W przeciwnym razie magazyn nie będzie mógł zostać w pełni zautomatyzowany.

Zalety i wady

Największymi zaletami są z pewnością o wiele wyższe wskaźniki wydajności i automatyka magazynowaefektywności prac. Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa towarów transportowanych i składowanych oraz lepsza, płynna praca magazynu wykonywana cały czas z taką samą, najwyższą wydajnością. Maszyny się nie męczą. Automatyczny magazyn ma jednak też wadę. Chodzi o cenę. Zakup nowych maszyn, systemu informatycznego i wdrożenie tego do magazynu to olbrzymi koszt. Oczywiście, koszt ten w znaczącej większości przypadków powinien się zwrócić.

Leasing finansowy nieruchomości

Najpopularniejszy leasing

Właśnie w przypadku nieruchomości największą popularnością cieszy się leasing finansowy. Wszystko za sprawą tego, że obejmuje on więcej niż leasing operacyjny. W przypadku finansowego na jednej umowie możemy uzyskać finansowanie gruntów i budynków na niej się znajdujących. Jeśli jednak zdecydujemy się na leasing operacyjny, to nie możemy tego zrobić. Grunty będą jako leasing operacyjny, a budynek jako finansowy. W tym przypadku zatem, w przeciwieństwie do chociażby leasingu samochodowego, to leasing finansowy jest bardziej popularnym rozwiązaniem. Przejdźmy zatem do bardziej szczegółowych informacji.

Najczęstsze zastosowanie

Zdecydowanie najczęściej firmy decydują się na leasing finansowy nieruchomości takich jak obiekty biurowe, magazynowe i handlowo-usługowe. Warto zaznaczyć, że wiele tych przypadków wynika z tego, że firma wcześniej podpisała umowę na leasing zwrotny. Polega on na tym, że klient, czyli właściciel obiektu biurowego, na mocy leasingu zwrotnego przekazuje go firmie leasingowej za daną opłatą i na dany okres czasu. Następnie na tę samą nieruchomość podpisuje umowę na leasing finansowy także na dany okres czasu, krótszy niż ten w umowie na leasing zwrotny. Dzięki temu zabiegowi, klient może odblokować bardzo duże nakłady finansowe. Robi się to wtedy, gdy chce się powiększyć firmę lub gdy nie radzi ona sobie zbyt dobrze. Dzięki temu może utrzymać płynność finansową.

Korzyści z leasingu

Zdecydowanie największą korzyścią jest właśnie to, że odblokowywane zostają dodatkowe fundusze dla firmy. Decydując się na taki zabieg, klient ma także pewność, leasing
że po zakończeniu umów leasingowych będzie miał gwarancję odkupienia swojej nieruchomości. Dlatego może spać spokojnie. Wykonanie takiego zabiegu powoduje znaczną poprawę stanu finansów firmy. Oczywiście, jeśli firma jest duża i ma teren, którego nie wykorzystuje, także może go udostępnić w ramach leasingu zwrotnego i uzyskać jeszcze więcej pieniędzy. Jest to bardzo korzystna opcja, która przeznaczona jest głównie dla dużych firm, które operują dużymi ilościami środków finansowych. Właśnie wtedy warto zdecydować się na leasing finansowy nieruchomości. Podsumowując, trzeba wiedzieć dokładnie, na co może pozwolić sobie przedsiębiorstwo.

Profesjonalne odmłodzenie auta

Co to jest

Auto detailing jest profesjonalną, dokładną usługą korekty lakieru oraz wnętrza auta. Do przeprowadzenia czynności składających się na auto detailing wymagane są profesjonalne urządzenia i narzędzia. Proces ten trwa zwykle około 2-3 dni i składa się z wielu odrębnych czynności. Czas trwania usługi zależy oczywiście od tego, jak skomplikowany zabieg został zamówiony oraz w jakim stanie znajduje się pojazd po przyjeździe do salonu detailingowego. Auto detailing dzieli się bowiem na kilka usług – np. pełny detailing, renowacja lakieru, zabezpieczanie auta itd.

Oferta

Auto detailing można wykonywać na karoserii pojazdu, bądź w jego wnętrzu. Detailing zewnętrzny to: mycie i dekontaminacja auta, polerowanie lakieru samochodowego, jego zabezpieczenie, zabezpieczenie felg, regeneracja reflektorów. Auto detailing wnętrza to: czyszczenie i pielęgnacja wnętrza, pielęgnacja szyb pojazdu, ochrona tworzyw sztucznych, a także wszelkiego rodzaju zabiegi polegające na renowacji tapicerki skórzanej i wszelkich tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu.

Polerowanie

Auto detailing stał się tak popularny w Polsce i na świecie między innymi ze względu na polerowanie lakieru. Na czynność tę składają się oczyszczenie lakieru, usunięcie rys, a nawet wydobycie głębi koloru pojazdu. Ważną informacją jest to, że średnie i duże rysy można usunąć tylko kilka razy w przeciągu całego życia pojazdu. Wszystko dlatego, że jest to jednak zabieg usuwania lakieru z pojazdu, a tego znajduje się określona ilość. Dlatego też w przypadku otarcia auta aż do podkładu lakierniczego, polerowanie nie będzie możliwe i jedynym rozwiązaniem będzie lakierowanie danego elementu. Małe rysy można usuwać raz do roku.

Podsumowanie

Auto detailing stał się w ostatnich latach bardzo popularny w Polsce. Jest to chyba auto detailingnajlepsza rekomendacja tego zabiegu. Tysiące zadowolonych klientów i auta, które po zabiegu wyglądają jak nowe. Z tego także powodu w naszym kraju powstają coraz to nowe szkolenia oraz otwierane są w najróżniejszych miejscach w Polsce salony detailingowe. Jeśli więc chcesz odmłodzić swoje auto, poprawić jego wygląd – auto detailing jest dla ciebie i twojego auta.

Odśwież swoją limuzynę – czyli krótki poradnik

Fenomen używanych limuzyn

Obecnie w Polsce panuje moda na jazdę samochodami droższymi, niż powinno się jeździć w swoim przedziale zarobków. Chociaż nie każdy się na nie decyduje, to większość osób zwraca uwagę na samochód, który chętnie kupiłoby. Oczywiście nie mówimy tu o Ferrari, ale o markach typu Audi, czy też droższych modelach Renault z pełnym wyposażeniem i silnikiem o wysokiej pojemności. A więc co może zrobić w takiej sytuacji Kowalski? Odpowiedzią jest kupno używanej limuzyny (lub innego rodzaju auta, na który ma ochotę). Wiąże się to z dużymi kosztami utrzymania, ale sumując – mniejszymi od kupna nowego, bądź 2-3 letniego samochodu. 10-letni Mercedes klasy E lub nawet S to bogaty wybór dla przeciętnie zarabiającej osoby. W podobnej sytuacji są osoby, które zdecydowały się na nową lub młodą limuzynę, zapłaciły za nią dużo pieniędzy, ale tak polubiły ten samochód i się przyzwyczaiły, że wolałyby nie zmieniać. Mimo wszystko pojawia się drobny dylemat: wcześniej wspomniany Mercedes jest już trochę zużyty wizualnie, lakier nie błyszczy, jak gdy wychodził z fabryki, fotele są odrobinę przetarte lub poplamione, a zapach… brakuje tego zapachu nowości i luksusu. W takim przypadku można zdecydować się na renowację – polerowanie auta warszawa, czyszczenie wnętrza, nowe alufelgi.

Obowiązkowe czynności renowacyjne

Do podstawowego pakietu czynności z pewnością należy zaliczyć mycie parowe tapicerki. Nawet najbardziej dbający koneser nie jest w stanie uchronić jej przed naturalnym kurzem i pyłkami. Różnicę widać po pierwszym przejechaniu urządzeniem do mycia parowego. Dodatkowo posprzątanie, odkurzenie samochodu, umycie dywaników – to czynności zupełnie elementarne. Następną czynnością, którą powinniśmy wziąć pod uwagę jest polerowanie auta warszawa – najprościej tłumacząc przywrócenie mu jego dawnego blasku. Jeśli samochód posiada przyciemniane szyby (lub chcemy aby posiadał), warto nałożyć nową folię przyciemniającą. Dla ograniczenia kosztów część czynności można wykonać samodzielnie np. zabezpieczenie foteli skórzanych oraz czyszczenie szyb. Pomogą nam w tym niedrogie kosmetyki samochodowe.

Gdy pakiet „standard” to za mało

Jeśli naprawdę lubimy nasze auto lub po zakupie zdecydowaliśmy się włożyć więcej pieniędzy w renowacje, gdyż planujemy użytkować nowego nabytku jeszcze przez 5-10 lat warto zastanowić się nad usługami dodatkowymi. Profesjonalne zakłady oferujące usługi typu auto detailing potrafią kompleksowo zająć się czynnościami renowacji. Odświeżą lub na życzenie zamówią i zamontują nowe alufelgi, przeprowadzą dokładne polerowanie auta warszawa, wraz z uzupełnieniem braków w lakierze i jego zabezpieczeniem powłoką kwarcową, a także nałożą powłoki antyodblaskowe lub hydrofobowe na szyby.

Wysoki komfort, wysoka cena

Niestety, renowacja auta, szczególnie wysokiej klasy wiąże się z dużymi kosztami. Po pierwsze pakiet jednorazowego całkowitego odnowienia auta dużo wyniesie, po drugie utrzymanie dodatkowych opcji będzie kosztowało cyklicznie – przykładowo powłokę rolls-1029584_1920hydrofobową na szybę przednią należy odnawiać co ok. 1-2 lata (wytrzymałość do 20.000km), a to kosztuje od 50zł do 100zł. Polerowanie auta warszawa to koszt z kolei 600-1400zł z zależności od powierzchni polerowanej i obecnego stanu. Kompleksowe czyszczenie wnętrza może nas wynieść nawet do 1500zł w najlepszych opcjach z pielęgnacją oraz zabezpieczaniem. Podsumowując, koszty pakietu renowacji z wszystkimi opcjami dla limuzyny klasy wyższej mogą wynieść nawet 3000zł do 5000zł, do tego nowe alufelgi 1000zł-2500zł (w zależności od wielkości). W przypadku używanych aut klasy wyższej z przedziału cenowego 15.000-25.000zł może to nie wyglądać interesująco, ale dla modeli powyżej tej kwoty, którymi zamierzamy długo jeździć lub dla naszego auta, które lubimy, nie chcemy zmieniać i jest w znakomitym stanie – warto to rozważyć.